Najważniejsze Informacje Ceny wyświetlane na stronie aintclothing.com zawierają zarówno podatek VAT jak i koszty przesyłki do wszystkich lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na rozmiar paczki oraz liczbę zakupionych ubrań. Ceny online oraz u dystrybutorów (w sklepach) mogą się różnić. Klient może dokonać płatności za pomocą karty debetowej (Visa lub Mastercard), przelewu bankowego (Pay-By-Link) lub PayPal. Pieniądze zostaną pobrane z konta lub karty dopiero w momencie wysłania zamówienia. Informacje dotyczące: dostaw, zwrotów, rezygnacji z zamówienia oraz gwarancji podane są w zakładce „Shipping and Returns”. Warunki Ogólne Poniższy Regulamin („Regulamin”) dotyczy wszelkiej aktywności na stronie internetowej aintclothing.com (oraz stronach powiązanych), za pośrednictwem strony mobilnej i wszystkich zamówień składanych przez klienta. Korzystając ze strony aintclothing.com (oraz stron powiązanych), a także składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy. Dostępność produktów na stronie aintclothing.com w danym nie jest gwarancją, że dane produkty będą zawsze dostępne. Produktu może zostać wycofany w każdym momencie. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie aintclothing.com w momencie składania zamówienia. Ceny i koszty dostawy Ceny wyświetlane na stronie aintclothing.com zawierają zarówno podatek VAT jak i koszty przesyłki do wszystkich lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient nie ponosi kosztów dostawy bez względu na rozmiar paczki lub liczbę zakupionych produktów. Ceny online oraz u dystrybutorów (w sklepach) mogą się różnić. Metody Płatności Klient może dokonać płatności za pomocą karty debetowej (Visa lub Mastercard), przelewu bankowego (pay-by-link) lub PayPal. Wszelkie informacje dotyczące danych karty, rachunku itp. są zarządzane przez Przelewy24 oraz PayPal, wobec tego AINT nie bierze żadnej odpowiedzialności za kradzież danych lub inne możliwe zdarzenia. Zarówno Przelewy24, jak i PayPal to zaufani pośrednicy, którzy zapewniają najwyższą jakość usług, jak i wysoki standard zabezpieczeń. Pieniądze zostaną pobrane z konta lub karty dopiero w momencie wysłania zamówienia. Firma AINT zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty debetowej lub jej stanu. Jeśli wykonanie płatności okaże się niemożliwe, firma AINT może odmówić realizacji zamówienia. Dozwolone Użytkownie W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, korzystając ze strony Klient akceptuje, że nie będzie (i) publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność bądź produkty; (ii) zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony aintclothing.com bądź wpływający na bezpieczeństwo strony, ani (iii) używać jakiegokolwiek urządzenia, silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta lub skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Użytkownikowi zostanie natychmiastowo zablokowany dostęp do strony, gdy naruszy jakąkolwiek zasady zawartą w tym Regulaminie. Kolor Ubrania Każdy monitor lub ekran urządzenia mobilnego ma inny wyświetlacz oraz system operacyjny, wobec tego nie możemy zagwarantować, że kolory pojawiające się na sprzęcie Klienta będą w każdym przypadku wiernie odwzorowywać kształt, skład oraz kolor ubrania. Ważność Regulaminu Jeśli jakikolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany za niedozwolony lub nieważny przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, pozostałe zapisy Regulaminu nadal będą obowiązywać. Własność Intelektualna Wszelkie prawa własności intelektualnej, znaki towarowe, szata graficzna strony, symbole praw autorskich na stronie aintclothing.com (oraz stronach powiązanych) są własnością spółki AINT. Jakiekolwiek wykorzystanie strony aintclothing.com lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego udzielenia zgody na piśmie przez firmę AINT. Nasza Odpowiedzialność Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych ustawowo, firma AINT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli dane niewywiązanie jest spowodowane zdarzeniem, na które firma AINT nie ma wpływu (np. pożar, zamieszki czy zakłócenia porządku publicznego). Maksymalna odpowiedzialność firmy AINT za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie aintclothing.com nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia. Dane Firmy Nazwa: AINT Jan Krasnodębski Siedziba główna: Rymarska 16; 02-654 WARSZAWA Numer REGON: 367388497 NIP: 5213782868 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Dane Kontaktowe Email: support@aintclothing.com